Impressum

Aleksandar Holiga
Glavni urednik

Mihovil Topić
Zamjenik glavnog urednika

Saša Ibrulj
Izvršni urednik

Kolumnisti i suradnici
Hrvoje Frančeski, Bernard Jurišić, Dino Milić-Jakovlić, James Montague, Borko Vukosav

Marko Banušić
Razvoj, zaštita i održavanje sustava

Mihovil Radauš
Razvoj, digitalni dizajn i grafička podrška

Nikolina Lelak
Razvoj kreative i grafička podrška

Izdavač: Telegram media grupa d.o.o.
Saša Milinović, predsjednik Uprave
Miran Pavić, član Uprave
Siniša Kahlina, član Uprave

Zagreb, Heinzelova 62a
OIB: 36974788949
redakcija@telesport.hr

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod brojem MBS: 080341252, IBAN: HR73 23600001101437160 Zagrebačka banka d.d. Temeljni kapital društva iznosi 3.700.000,00 kuna i uplaćen je u cijelosti