Mihovil Topić

Mihovil Topić smatra da je taktička priprema jako važna stvar, a analiza nužno potrebna. Ipak, u sport se zaljubio jer duboko vjeruje u njegov potencijal za mijenjanje društva i to je karakteristika koju smatra najvažnijom. Aktivan kao dio kolektiva General poslije bitke koji ga je lansirao u mainstream.
NOVIJE VIJESTI   |   STARIJE VIJESTI