Josip Korda

Vodi se time da “ili napiše nešto vrijedno čitanja ili napravi nešto vrijedno pisanja” i još je u utrci s oba dijela izreke. U svojoj argumentaciji primarno poseže za podacima i statistikom, ali simpatiziranje Dortmunda i Ovieda govori da onaj romantični dio u njemu još nije potpuno umro.
STARIJE VIJESTI